Zaštita zasada breskve i nektarina i koštičavih voćnih vrsta

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 3. mart 2020 – Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zeleni hlistića, kako na vršnim, tako i na bočnim pupoljcima. Prognozirane temperature u narednom periodu ubrzaće otvaranje pupoljaka.

Ovo je najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine do kraja nedelje stvoriće povoljne uslove za njen nastanak.

Stručnjaci kompanije Galenika Fitofarmacija AD preporučuju da se izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida: DIZIRAM 76 WG u koncentraciji 0,3-0,35% ili GALILEO u koncentraciji 0,075-0,1%.

Koštičave voćne vrste takođe se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena, prouzrokovača ekonomski štetnih oboljenja kao što su: monilioza koštičavog voća (Monilia spp.), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), rogača šljive (Taphrina pruni), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakteriozna oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetnih insekata.

Voćarima se preporučuje da tokom nedelje obavezno izvedu preventivni tretman nekim od bakarnih preparata u kombinaciji sa mineralnim uljem: BAKARNI OKSIHLORID-50 u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35% + GALMIN u koncentraciji 2% ili PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika – Fitofarmacija

Skorašnji članci