Od danas na snazi novi Zakon o agencijskom zapošljavanju

1. mart 2020 –  U decembru usvojen, Zakon o agencijskom zapošljavanju počinje da se primenjuje od danas. Radnici zaposleni na ovaj način od sada će imati jednaka prava kao i radnici zaposleni kod poslodavca. Imaće ista primanja kao i ostali radnici na tim poslovima, naknadu usled sprečenosti za rad bolovanje, pravo na godišnji odmor… Jednaki uslovi predviđeni su i što se tiče bezbednosti i zdravlje na radu, zaštitu trudnica i majki dojilja, zaštitu omladine i zabranu diskriminacije.

Agencije će pa morati da dobijaju licence, neće svako moći da se bavi tim poslom, a na svakih pet godina licence će se obnavljati. Ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može da bude veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca korisnika na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, odnosno na dan izmene tog ugovora kojim se menja broj ustupljenih zaposlenih.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci