Tribina „Smederevska tvrđava od prestonog grada do svetske baštine“

SMEDEREVO, 19. februar 2020 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture najavio je da će narednog utorka, 25. februara, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo biti održana tribina pod nazivom „Smederevska tvrđava od prestonog grada do svetske baštine“. Povod za organizovanje tribine su aktuelna arheološka istraživanja u zoni Varoške kapije 1 i potreba da se sagledaju vrednosti Smederevske tvrđave, stanje i perspektive našeg odnosa prema njoj.

Smederevska tvrđava predstavlјa najznačajniju odrednicu grada Smedereva u prostornom, istorijskom, vrednosnom, simboličkom i identitetskom pogledu. Nasuprot tome, kako navode organizatori tribine, vreme u kome živimo nametnulo je odnos prema kulturnom nasleđu kao pretežno privredno – turističko – marketinškom potencijalu. Kako pronaći pravi put i meru vrednovanja, odnosa, obnove i korišćenja Smederevske tvrđave – neka su od pitanja o kojima će biti reči.

Dejan Radovanović, arheolog i v.d. direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, najavljen je kao izlagač na tribini koja je zakazana za 19 časova, a Marko Cvetković, urednik naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, biće voditelј.

Ilustracija: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Skorašnji članci