Za podnošenje zahteva za zamenu isprava o oružju još samo 15 dana

BEOGRAD, 18. februar 2020 – Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je danas poziv građanima koji u prethodne četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju da to što pre učine imajući u vidu da, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji, taj rok ističe 5. marta.

Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a prema mestu prebivališta, a svi zahtevi koji budu podneti do 5. marta biće uzeti u razmatranje uz mogućnost da, ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ona naknadno bude dopunjena.

Novim zakonom o republičkim administrativnim taksama, koji je počeo da se primenjuje 14. decembra 2019. godine, iznos taksi za izdavanje oružnih listova je dvostruko smanjen, napominju iz MUP-a. Naime, za izdavanje oružnog lista sa čipom, u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima, iznosi 2.800 dinara, dok je za oružje sa neolučenim cevima cena takse 1.330 dinara.

Rok za zamenu isprava prvobitno je važio do 5. marta 2019. godine, ali je produžen još godinu dana kako bi građani imali dovolјno vremena da podnesu zahtev za nove isprave.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci