Broj za prijavu poslodavaca koji osobama sa invaliditetom uskraćuju prava

BEOGRAD, 6. februar 2020 – Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da je počela da radi nova besplatna telefonska linija za prijavu poslodavaca koji osobama sa invaliditetom uskraćuju prava. U okviru telefonskog broja 0800 300 307 za besplatnu prijavu nepravilnosti u oblasti rada, formirana je opcija 3, čijim biranjem osobe sa invaliditetom mogu da prijave Inspekciji rada povredu prava u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlјa na radu od strane poslodavca.

Kako je najavljeno, u okviru kategorije „Registri“, redovno će biti ažuriran poseban spisak svih onih poslodavaca za koje se dokaže da su prekršili zakon, u ovom slučaju prema osobama sa invaliditetom.

Skorašnji članci