Poziv firmama da se uključe u dualno obrazovanje u školskoj 2020/2021

BEOGRAD, 1. februar 2019 – Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u model dualnog obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini  i da do 10. februara 2020. godine dostave izjavu o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje kako bi mogla da utvrdi predlog liste profila prema potrebama privrede.

Komora ovih dana organizuje sastanke sa privrednicima širom Srbije kako bi bile razmoptrene potrebe za kadrovima i sagledavanja kapaciteta i mogućnosti za učešće u dualnom obrazovanju. 

Na osnovu prikupljenih izjava kompanija, Komora će napraviti Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostaviti ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na osnovu tog predloga biće doneta odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad u Srbiji.

Dualno obrazovanje je i inicirala Privredna komora Srbije. Ono se sprovodi u Srbiji od 2013. godine, u početku u formi pilot projekta, a od septembra 2019. godine uz punu primenu Zakona o dualnom obrazovanju. 

U školskoj 2019/2020. godini,  dualni model primenjuje se u 72 škole i čak 880 kompanija. Oko 6.100 učenika se u tekućoj školskoj godini školuje za jedan od 35 obrazovnih profila počev od modnog krojača, industrijskog mehaničara, mehaničara motornih vozila, preko tehničara za digitalnu grafiku i internet oblikovanje i elektrotehničara informacionih tehnologija do tehničara mehatronike.
Dualno obrazovanje trenutno čini 10 odsto ukupnog srednjeg stručnog obrazovanja, a dualni profili 16 odsto ukupnog broja profila, dok 18 procenata škola ima dualne profile u svojoj ponudi. Dualno obrazovanje podrazumeva učenje u školi i kompaniji tako da učenik ovlada praktičnim veštinama još tokom školovanja.

PKS podseća da će konačnu odluku za narednu školsku godinu doneti krajem aprila resorno ministarstvo objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, a formulari i dokumentacija za zainteresovane kompanije dostupni su OVDE . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/ 11 4149 441 (Ana Stojanović), 011 41 49 471 (Aleksandra Milićević) i 011/3304-539 (Mirjana Kovačević).

Foto/iIlustracija: pixabay.com

Skorašnji članci