Plastične kese ostaju, samo da se dogovorimo kakve

30.  januar 2020 – Zabrana upotrebe plastičnih kesa u Beogradu od 1. januara za posledicu je, naravno, imala pokondirenje u ostatku Srbije. Zabuna je trajala par dana, da bi se plastične kese ponovo pojavile na kasama supermarketa, a sa pijačnih tezgi i iz manjih prodavnica i piljara nisu ni nestajale. Sada bi sve dileme trebalo da budu rešene dokumentom koji je juče Privredna komora Srbije prosledila Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Reč je o Nacrtu pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti, obiman naslov ali i obiman dokument na tridesetak strana, u kome je sve do detalja objašnjeno.

Pravilnik jasno definiše tipove kesa, sadržaj, stavljanje u promet, kao i označavanje. Kese su razvrstane po kategorijama i definisana su značenja polietilenske, kompostabilne i kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju.

Dokument je, kako objašnjavaju iz PKS, donet sa ciljem da se tačno regulišu tehničke karakteristike i svojstva koja mora plastična kesa da ima kako bismo izbegli svako nerazumevanje i što bolje zaštitili životnu sredinu, proizvođače, zdravlje i bezbednost stanovništva pogotovo kada je u pitanju pakovanje hrane. Ovim pravilnikom prvi put se donose tehnički uslovi za stavljanje u promet kesa od biopolimera, takozvanih kompostabilnih kesa. Jasno je definisano od čega je napravljena kesa i šta može da piše na njoj, kako ne bi dolazilo do zabune u tumačenju da li je kesa biorazgradiva ili ne što je bio slučaj proteklih meseci.

Predviđeno je postojanje tri vrste kesa po debljini, do 15 mikrona, od 15 do 50, i preko 50 mikrona. Kada je reč o materijalima od kojih se mogu praviti, doneti su tehnički uslovi za kese od čistog polietilena, za kese od novih biosirovina i one sa dodatkom oksorazgradivih aditiva, a koje su i ranije bile definisane starim pravilnikom.

U februaru će biti održana javna rasprava o predloženom Nacrtu pravilnika, a kada se to završi trebalo bi da budemo načisto s tim koje su kese „ekološki ispravne“ i smeju da se koriste, a koje ćemo, kako to kod nas obično ide, morati da dobijamo ispod tezge.

Foto/ilustracije: pixabay.com

Skorašnji članci