Proverite da li ste „okačeni“ na eTablu – elektronsku oglasnu tablu sudova

20. januar 2020 – Ministarstvo pravde saopštilo je danas da je počela da radi elektronska oglasna tabla – eTabla. Tu na jednom mestu građani, fizička i pravna lica mogu da pronađu sva pismena saopštenja iz izvršnog postupka koja im nisu uručena lično, od strane suda ili javnog izvršitelja.

Elektronska oglasna tabla, koju je uspostavilo Ministarstvo pravde u saradnji sa projektom „Vladavine prava“ USAID-a, zamenila je dosadašnje oglasne table po sudovima, čime bi trebalo da bude izbegnuto ono „mi smo okačili u sudu, kako niste videli“.

Uvođenje elektronske oglasne table omogućava da svi sudovi ubuduće imaju jedinstvenu oglasnu tablu, a u narednim fazama predviđena je mogućnost da građani uz prethodnu registraciju dobiju informacije i putem elektronske pošte ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

Elektronska oglasna tabla će, kako se objašnjava, služiti i za vođenje posebne evidencije o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje. Uz ovo ide i upozorenje: „Neovlašćeno korišćenje tuđeg jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) u svrhu pretrage elektronske oglasne table predstavlјa krivično delo ’Neovlašćeno prikuplјanje ličnih podataka’ iz člana 146 Krivičnog zakonika za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do godinu dana“.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!