Identifikacija poljoprivrednog zemljišta koje se ne koristi

27. decembar 2019 – Uprava za polјoprivredno zemlјište Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je na području četiri jedinice lokalne samouprave – Smedereva, Aleksinca, Aleksandrovca i Beočina – identifikaciju napuštenog državnog polјoprivrednog zemlјišta.

Kriterijum je bio da se izaberu grad i opštine koji imaju uslove za razvoj intenzivne poljoprivrede.

Srbija, naime, ima 5,06 miliona hektara polјoprivrednog zemlјišta koje pokriva 65,21 posto njene površine. Ukupno 71 odsto površine polјoprivrednog zemlјišta se koristi na intenzivan način. kao oranice, voćnjaci i vinogradi, a 29 procenata čine livade i pašnjaci. Najveći deo polјoprivrednog zemlјišta je u upotrebi kao obradivo zemlјište  – 3,3 miliona hektara ili 65 posto, dok se ne koristi oko 7 procenta . Pored oblasti koje su ostavlјene u odmoru zemlјišta, značajan deo livada i pašnjaka se ne koristi zbog nedostupnosti, zapuštenosti ili zbog ekonomske neprofitabilnosti. Procenjuje se da se svake godine ne koristi između 200 i 350 hilјada hektara obradivog zemlјišta i livada, dok je površina napuštenog polјoprivrednog zemlјišta prepuštena pašnjacima mnogo veća.

Napušteno državno polјoprivredno zemlјište predstavlјa veliki potencijal za nove investicije i razvoj polјoprivrednog sektora u našoj zemlјi, kažu iz Uprave za polјoprivredno zemlјište Ministarstva polјoprivrede, navodeći da će rezultati terenske provere biće naknadno objavlјeni.

Sve ove aktivnosti su deo programa „Podrška proizvođačkim kapacitetima agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“, koji je UNDP realizovao u saradnji sa Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilј je podrška u sprovođenju neophodnih reformi i mera politike koji će doprineti unapređenoj trgovini i ulaganjima u srpski polјoprivredni sektor i podizanju polјoprivrednog potencijala Srbije u korist održivog ekonomskog razvoja.

Skorašnji članci