Zakon o lokalnim izborima: raspisivanje 45 dana pre kraja mandata

BEOGRAD, 25. decembar – Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima. Praktično jedina izmena je to da je rok za njihovo raspisivanje najkasnije 45 dana pre kraja mandata odbornika.

Do ove izmene, rok za sprovođenje izbora bio je 30 dana pre kraja mandata odbornika, a novim predlogom ta odredba se briše.

Vlada je usvojila taj zakonski predlog i on će sada u skupštinsku proceduru, a ako ga poslanici potvrde, na snagu će stupiti osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, dakle važiće za naredne izbore.

Skorašnji članci