Novine u poreskim obavezama i pravima paušalaca i početnika u biznisu

15. decembar 2019 – Od 1. januara naredne godine počinje primena nove Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti koja donosi više izmena. Tako će na primer početnici u poslovanju moći elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da unapred izračunaju visinu poreza. Umesto akontacionog i konačnog poreskog rešenja  u poresko sanduče elektronski će im stizati jedinstveno poresko rešenje za godinu unapred, pa će, tako kažu, već od prvog meseca 2020. godine znati kolika poreska opterećenja ih očekuju četiri godine unapred.

Svi preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja ili početnici koji tek planiraju da započnu svoj biznis mogu na portalu www.jpd.rs (Javno privatni dijalog) da izračunaju poreske obaveze za četiri godine unapred. U naredne tri godine poreske obaveze neće moći da im budu povećane više od 10 odsto godišnje, a brojnim preduzetnicima biće smanjene 30 procenata i više, zbog nove formule za obračun poreza. Predviđeni su i podsticaji, smanjenje poreske osnovice tokom prve tri godine poslovanja, kao i osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina, za porodilje, osobe sa invaliditetom i osobe kod kojih se javila duža bolest.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci