Nastavak sednice Skupštine grada Smedereva, odložene 2. decembra

SMEDEREVO, 12. decembar 2019 – Za ovaj petak je zakazan nastavak sednice Skupštine grada Smedereva, koja je prekinuta pre deset dana. Na dnevnom redu je obiman materijal, a pored ostalih tačaka, trebalo bi da bude razmatran predlog drugog ovogodišnjeg rebalansa budžeta. Tim predlogom su uvećana sredstva, u odnosu na prethodni budžet, za oko 415 miliona dinara.

Podsećamo, sednica je u ponedeljak, 2. decembra počela, ali je prekinuta već kod utvrđivanja dopuna dnevnog reda. Pošto i nakon pauze nije bilo kvoruma, odložena je za petak, 13. decembar. Kamen spoticanja bio je predlog za smenu aktuelnog predsednika Skupštine grada Smedereva, Bogoljuba Spasojevića. Odbornik Srpske napredne stranke Bojan Teofilović dostavio je predlog za razrešenje aktuelnog predsednika, a takav predlog potpisalo je i 26 odbornika. 

Prilikom izjašnjavanja povodom Teofilovićevog predloga da se uvrsti u dnevni red, za predlog da se razrešenje predsednika uvrsti u dnevni red sednice, glasalo je 26 odbornika od 52 prisutna, tako da predlog nije usvojen. Ubrzo, sednicu je napustio deo odbornika vladajuće stranke, pa je zbog nedostatka kvoruma Spasojević proglasio pauzu u trajanju od 15 minuta, ali i nakon toga nije bilo dovoljno odbornika za nastavak sednice.

Posle pauze je evidentirano prisustvo 18 odbornika, pa pošto je utvrđeno da ne postoji kvorum, Spasojević je, pozivajući se na član 53. Poslovnika Skupštine grada, odložio sednicu.

Skorašnji članci