Izvršiteljima smanjene tarife, ukidaju se i neki troškovi koje su naplaćivali

6. decembar 2019 – Ministarstvo pravosuđa je u novom tarifniku, koji će na snagu stupiti od početka sledeće godine, smanjilo tarife za izvršitelje, redukovan je i broj odluka koje će izvršitelj moći da tarifira, a smanjen je i broj radnji koje će naplaćivati. Ovim bi, kako je objašnjeno, trebalo da se spreči da troškovi naplate malih dugova prerastu visinu glavnice duga. Novina je i to što se, ako dužnik plati dug u roku od osam dana od prijema rešenja o izvršenju, naknada izvršitelju umanjuje za 60 odsto. Po sadašnjim tarifama, izvršitelji naplaćuju od 1.800 do 500.000 dinara po postupku, a više neće moći ni da uzimaju dve trećine plate i penzije, odnosno polovinu kada su u pitanju minimalci. Od izvršenja su izuzeta i sva dodatna finansijska podrška porodiljama i deci.

Za naplatu duga za komunalne usluge u iznosu do 5.000 evra, kako ko je objašnjeno,  više neće moći da se proda jedina nepokretnost fizičkog lica. U slučaju rešenja o iseljenju, ukoliko dužnik to dobrovoljno uradi u roku od 30 dana, izvršitelj nema pravo na naknadu za uspešno sprovedeno izvršenje.

Od 1. marta iduće godine stupiće na snagu i odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju o elektronskoj aukciji nepokretnosti i pokretnih stvari, a izvršitelji neće imati pravo da naplate kao svoju uslugu održavanje elektronske prodaje.  Javne elektronske prodaje nepokretnosti dužnika uvode se, navodi se dalje, kako bi bile izbegnute moguće malverzacije, da izvršitelji, njihovi zamenici i pomoćnici, kao ni drugi zaposleni kod izvršitelja ali ni njihovi srodnici, ne bi mogli da učestvuju u javnoj prodaji, bez obzira na to da li postupaju u konkretnom predmetu ili ne.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci