Zaštita useva pšenice od insekata

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 30. oktobar 2019 – U toku je setva strnih žita, a nikli usevi se nalaze u fazi od nicanja do faze dva razvijena lista.

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo cikada na 2 do 10% pregledanih biljaka, kao i kolonija vaši (Aphididae) na 20% pregledanih biljaka.

 Suvo i toplo vreme kakvo je bilo prethodnih nedelja, pogoduje razvoju insekata i utiče na povećanje brojnosti ovih štetočina. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Obzirom na najavljen period niskih temperatura, da bi došlo do uginuća cikada potrebno je 2-3 dana da temperature budu ispod 0˚C. Ukoliko su dnevne temperature preko 7-8˚C, cikade mogu da se hrane tokom najtoplijeg dela dana gde je za zarazu potrebno svega nekoliko minuta ishrane.

U ovom periodu postoji velika opasnost od zaraze useva virusima, te je preporuka poljoprivrednim proizvođačima da se pregledaju usevi i utvrdi prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje prisustvo ovih štetnih insekata na 10% pregledanih biljaka potrebno je primeniti insekticidni tretman preparatom POLUX u količini 0,3 l/ha + biostimulator CIRKON koji produžava efekat insekticidnog delovanja.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Skorašnji članci

error: Content is protected !!