Site icon podunavlje.info

Predavanje „Zašto su anđeli loptasti? Umetnost i vizuelno opažanje“

SMEDEREVO, 29. oktobar 2019 – Dr Oliver Tošković, jedan od najproduktivnijih i najangažovanijih domaćih istraživača koji se bave psihologijom opažanja, predavač na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, održaće ovog  utorka, u Koncertnoj dvorani smederevskog Centra za kulturu, predavanje „Zašto su anđeli loptasti? Umetnost i vizuelno opažanje“.

Neko umetničko delo, na primer sliku, moramo opaziti, videti da bi ono uopšte moglo da izazove neki estetski doživljaj, da bi bilo doživljeno kao manje ili više lepo. U programu koji će u centar pažnje staviti uvide vezane za problem estetskih preferencija na polju odnosa umetnosti i vizuelnog opažanja, prisutni će moći, uz adekvatne ilustracije,  da se upoznaju sa mogućim odgovorima na pitanja o tome koje su osobine organizacije umetničkog dela kao stimulusa koji ih čini specifičnim u odnosu na druge stimuluse, a čime ona dovode do pojave estetskog doživljaja, koji položaji predmeta na slici i odnosi na njoj utiču na to da ona bude viđena kao lepa, odnosno predstavljaju stimuluse koji dovode do estetski optimalnog efekta. Publika će biti u prilica da čuje  šta eksperimenti i istraživanja govore o uravnoteženosti neke likovne kompozicije, o zlatnom preseku, simetriji i asimetriji, figuralnim činiocima i drugim faktorima estetske preferencije.

Ulaz na program koji počinje u 19 sati je slobodan.

Oblasti interesovanja i istraživanja dr Toškovića su psihologija opažanja, statistika u psihologiji, metodologija naučnih istraživanja, evaluacija obrazovanja, kao i popularizacija nauke. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu predaje Statistiku u psihologiji, a deluje i pri Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, gde se bavi istraživačkim radom u oblasti percepcije i eksperimentalne estetike. Predavao je Opštu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, kao i Metodologiju naučnih istraživanja sa osnovama statistike na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Kao istraživač bio je angažovan na projektu Ministarstva prosveta, nauke i tehnološkog razvoja „Bazični kognitivni projekti i funkcije“. Stručni je saradnik seminara za psihologiju Istraživačke stanice Petnica. Tošković je dao značajan doprinos popularizaciji psihologije organizacijom zapaženih izložbi u okviru Noći muzeja, Festivala nauke i Festivala zanimljivih nauka u Beogradu. Sarađuje sa Institutom za psihologiju, Institutom za mentalno zdravlje, Institutom za pedagoška istraživanja. Autor je brojnih stručnih radova, a izlagao je na više desetina naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Exit mobile version