Konkurs Galerije „Masuka“ u Velikoj Plani za izlagače u 2020.

VELIKA PLANA, 24. oktobar 2019 – Galerija Centra za kulturu “Masuka” u Velikoj Plani raspisala je konkurs za 10 slobodnih termina za samostalne izložbe i grupne projekte u 2020. godini.
Konkurs je otvoren od 25. oktobra do 15. novembra 2019.

Pozvani su svi zainteresovani likovni i primenjeni akademski umetnici da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:
• 5 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (300 dpi: U slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal)
• Profesionalnu biografiju autora
• Sažetu koncepciju izložbe
• Tehnički opis izložbe
• Kontakt adresu, e-mail adresu i telefone
Dokumentaciju naslovlјenu imenom i prezimenom autora treba poslati na e-mail galerijaczkmasuka@gmail.com, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Galeriji Centra za kulturu „Masuka” – Velika Plana u 2020.”.
Centar za kulturu “Masuka” u Velkoj Plani se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku, štampa katalog i ostali propratni materijal, obezbedi prenoćište i smeštaj za autora. Oko detalјa svake izložbe pojedinačno, dogovaraće se autor i kustos Galerije. Troškove slanja i vraćanja radova snose autori.
O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Galerije Centra za kulturu “Masuka” – Velika Plana. Svi prijavlјeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 15. decembra 2019. godine kada će se i precizirati termini realizacije odabranih izložbi.
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 026/516 024, 061/256 58 58 i 066/150 374 Miroslavu Jovanoviću ili na e-mail artmisko@gmail.com

Skorašnji članci