Žuti alarm – Nizak nivo Dunava ometa plovidbu transporterima

BEOGRAD, 21. oktobar 2019 – Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje, na snazi je žuti alarm, za plovidbu Dunavom od Novog Sada do Smedereva zbog niskog vodostaja. Kod Smedereva je trenutno na koti 439 sa daljom tendencijom opadanja.

Zbog toga su u problemu rečni transporteri, koji na pojedinim relacijama moraju da teret smanje do čak 70 posto, kako bi prilagodili gaz.

Iskusni brodari kažu da bi nivo druge najveće reke u Evropi mogao da opada narednih i dvadesetak dana. Nadaju se kišama u Nemačkoj i Austriji, koje bi mogle da doprinesu povoljnijem vodostaju, jer ovako imaju prilične gubitke na svakoj pojedinačnoj turi.

RHMZ

Foto: podunavlje.info©

Skorašnji članci