U Podunavskom upravnom okrugu uskoro 30 novih inspektora

SMEDEREVO, 14. oktobar 2019 – Polazeći od zaklјučaka sa sednice Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, koja je održana prošle nedelje, u naredne tri godine planira se povećanje broja inspektora i popuna nedostajućeg broja izvršilaca u okružnim područnim jedinicama resornih ministarstva, pa tako i u Podunavskom upravnom okrugu. Službe ovog okruga biće popunjene sa trideset novih inspektora u postojećim organizacionim jedinicama resornih ministarstva; veterinarskoj, sanitarnoj, inspekciji rada, polјoprivrednoj, tržišnoj, turističkoj, upravnoj i vodnoj inspekciji, objavljeno je danas na FB profilu Podunavskog okruga.

U Podunavskom upravnom okrugu biće formirane i nove inspekcije, kao što je inspekcija za drumski saobraćaj, za preventivnu zaštitu, šumarska i lovna inspekcija, inspekcija za upravlјanje rizikom.

U skladu sa trogodišnjim akcionim planom biće raspisan javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta koja obuhvataju poslove inspekcijskog nadzora, a shodno utvrđenoj dinamici, navodi se u pomenutoj objavi i dodaje da je nedovolјan broj inspektora posledica prirodnog odliva zaposlenih i odlaska iz inspekcijskih službi kod drugih poslodavaca. Podunavski upravni okrug je u jednom trenutku imao ukupno 64 zaposlenih u okružnim područnim jedinicama -inspekcijskim službama da bi je taj broj tokom 2019. godine bio sveden na ispod četrdeset inspektora, stoji u objavi i objašnjava da je i starosna struktura zaposlenih u inspekcijskim službama nezadovolјavajući (prosek je 57 godina), a i očekuje se, tako je navedeno, da vrlo brzo inspekcije napusti još jedan broj inspektora. Sve to trebalo bi da bude nadomešteno zapošljavanje novih 30 inspektora u naredne tri godine.

Foto: podunavlje.info

Skorašnji članci