Kompanija Novosti produžava rok za otpremnine

UNS, 1. oktobar 2019 – Kompanija Novosti danas će produžiti rok za dobrovoljne prijave tehnološkog viška do 15. oktobra, jer se do sada za isplatu stimulativne otpremnine prijavilo ukupno 25 zaposlenih, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS).

Podsetimo, Kompanija Novosti je 3. septembra uputila javni poziv zaposlenima da se do 30. septembra dobrovoljno prijave za otpremnine u visini prosečne bruto plate u poslednja tri meseca za svaku godinu radnog staža, o čemu je pisala Cenzolovka.

Kompanija Novosti ima 363 zaposlena, stoji u Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR), koji je usvojio Privredni sud u Beogradu januara 2018. godine, a kojim je obustavljen stečaj ove medijske kuće. U UPPR-u se navodi da je ovim planom predviđeno otpuštanje radnika, jer je ukupan broj zaposlenih „neodrživo visok“.

Podsetimo, Štamparija Borba a.d, većinski vlasnik Kompanije Novosti, na sednici Skupštine akcionara 26. avgusta ove godine donela je odluku da odobri ugovor o prodaji ove medijske kuće za oko 300 miliona dinara privrednom društvu Media 026 d.o.o. iz Vučaka Bobana Rajića.

Skupština akcionara Štamparije Borba je dala saglasnost na „raspolaganje imovinom velike vrednosti“ kojom je odobreno zaključenje kupoprodajnog ugovora, čime će, ukoliko bude potpisan, privrednom društvu Media 026 pripasti 98 odsto vlasništva Kompanije Novosti.

Vlasnik društva Media 026 Boban Rajić rekao je ranije UNS-u da su se za kupovinu odlučili zbog potencijala ove medijske kuće da se „posle više godina poslovanja sa gubitkom, uz kvalitetan biznis plan ono unapredi“.

Kupovina Novosti za dug Štamparije prema Mediji 026

Prema UPPR-u Štamparije Borbe privredno društvo Media 026 poverilac je pete klase, a dug Štamparije do kraja jula 2018. godine prema ovom društvu iznos 27.263.776,50 dinara.

U UPPR-u Štamparije navodi se i da poverioci pete klase „imaju mogućnost da svoja potraživanja prema stečajnom dužniku zamene za imovinu stečajnog dužnika“.

U Nacrtu ugovora o prenosu akcije u Kompaniji Novosti, koji je objavljen na sajtu Štamparije Borba, navodi se da se privredno društvo Media 026 obavezuje da Štampariji isplati razliku između potraživanja od 58.869.691 dinara i vrednosti „zamene ispunjenja“ (cene Kompanije Novosti, prim. nov) od 300 miliona dinara, što iznosi 241.130.309 dinara. 

Skorašnji članci