Odevanje u smederevskom kraju – nova izložba Muzeja u Smederevu

SMEDEREVO, 2. septembar 2019 – Muzej u Smederevu najavio je novu izložbu u okviru ovogodišnje, 132. Smederevske jeseni. „Odevanje u smederevskom kraju“ naziv je izložbe, a u pitanju je tradicionalni i evropski kostim u fotografskoj i likovnoj građi od sredine 19. veka. do 1918. godine
Na izložbi je predstavlјen izbor fotografija i dela likovne umetnosti nastalih u tom periodu na kojima su smederevski građani i građanke i žitelјi smederevskih sela u odeći koja je tada nošena u ovoj sredini.

Predstavlјeni materijal potiče iz zbirki Muzeja u Smederevu i Etnografskog muzeja u Beogradu, iz fonda Muzeja nauke i tehnike, nekoliko fotografija je iz privatnih porodičnih albuma, dok jedan izloženi crtež predstavlјa ilustraciju iz knjige dostupnu na internetu kao i dve fotografije iz Prvog svetskog rata.
Na izložbi, likovni materijal je zastuplјen sa jednim originalnim delom – portretom nepoznate Smederevke, rad Arsenija Petrovića oko 1844. godine, dok ostali materijal predstavlјaju fotografije i reprodukcije likovnih dela nastalih tokom druge polovine devetnaestog veka.

 Na najvećem broju fotografija prikazani su Smederevci i Smederevke iz imućnih građanskih porodica odeveni u tradicionalnu građansku nošnju i evropski kostim, zatim žitelјi smederevskih sela odeveni kako u tradicionalnu seosku nošnju tako i u delove građanske nošnje i evropskog kostima. Na fotografijama iz perioda Prvog svetskog rata zabeležena je praznična, ali i svakodnevna radna muška i ženska odeća.

Autorka izložbe je Gordana Miletić, viši kustos etnolog smederevskog muzeja.

Skorašnji članci