Sledi druga faza sanacije i restauracije kapele Dine Mančića

SMEDEREVO, 26. jul 2019 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture objavio je na portalu javnih nabavki poziv za podnošenje ponuda za realizaciju druge faze radova na sanaciji i restauraciji kapele Dine Mančića na Starom groblјu u Smederevu.

Rok za podnošenje ponuda je četvrtak 1. avgust 2019. godine do 11 i 30 časova, otvaranje ponuda je istog dana u prostorijama Regionalnog zavoda sa početkom u 12 časova. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Svi zainteresovani mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju na linku http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2424471

Ponude se mogu podneti neposredno ili poštom na adresu: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ulica despota Đurđa 37, 11 300 Smederevo.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ,,najniža ponuđena cena“.

Prva faza restauracije kapele Dine Mančića, podsetimo, obuhvatila je hitne radove na statičkoj sanaciji objekta koji je bio u potpunosti rastrešen i sklon urušavanju. Zbog velikih pukotina na kupoli bilo je neophodno rušenje i preziđivanje kalote i izrada armirano-betonskog prstena, kao i zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, prezidani su venci, izrađeni su šabloni i kalupi za vučenu i livenu plastiku, malterisane su fasade tambura, zamenjeni prozori na tamburu kupole, sanirana je kamena sokla i stepenište i izrađena armirano-betonska nadvratna greda.

Foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika Smederevo

Skorašnji članci