Uručene nagrade gradovima i opštinama za doprinos razvoju pristupačnosti

BEOGRAD, 18. jun 2019 – Predstavnicima gradova Smederevo, Leskovac, Sombor i Loznica i Gradske opštine Vračar danas su uručene nagrade koje Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština dodeljuje gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u prethodnoj godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju. Smederevo je ovu nagradu zaslužilo za razvoj informaciono-komunikacione pristupačnosti za gluve i nagluve osobe.

Ovo je treća godina da Zaštitnik građana dodeljuju ovakve nagrade lokalnim samoupravama sa ciljem da se podigne svest građana, da postoje i osobe sa invaliditetom i starija lica kojima nisu u svakom trenutku dostupni svi sadržaji koji su dostupni ostatku populacije.

Foto: Stalna konferencija gradova i opština, SKGO TW