Koliko će biti skuplja putarina po novom cenovniku

14. jun 2019 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu javnog puta u visini od 12 posto. Nakon što Skupština Srbije usvoji Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je Vlada uputila na usvajanje po hitnom postupku, putarina od Smedereva do Beograda, izračunali su oni koji se time bave, koštaće nešto više od 210, umesto dosadašnjih 190 dinara.

Za sve ostale relacije možete da izračunate na osnovu tabele koja se nalazi u okviru predloženih izmena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Kategorija vozila Osnovica Visina naknade (dinara)
I km 4,0728
IA km 2,0364
II km 6,1091
III km 12,2183
IV km 24,4366

Dakle, prema novom cenovniku, naknada za putarinu iznosiće 4,0728 dinara po kilometru za I kategoriju vozila (automobili i kombi do 3,5 tone), odnosno 2,0364 dinara po kilometru za I-A kategoriju (motocikli). Motorna vozila sa prikolicom do 3,5 tone (II kategorija) plaćaće 6,1091 dinara po kilometru, a kamioni 12,2183 dinara, odnosno 24,4366 dinara po kilometru, u zavisnosti od toga da li pripadaju III ili IV kategoriji.

Procena je da će predloženim povećanjem od 12 posto u 2019. godini, prihod od naplate putarine biti veći od 1.900.000.000 dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27.600.000.000 dinara.

Ako vas zanima i obrazloženje koje prati ovo poskupljenje, ono glasi da je odluka doneta „imajući u vidu da je trenutna visina putarine značajno niža od realne vrednosti i da je poslednje povećanje iznosa putarine izvršeno 7. januara 2017. godine, kada je putarina povećana za 10 posto u odnosu na prethodni cenovnik“. I dodaje: „U odnosu na evropske zemlje koje koriste isti sistem naplate putarine, Srbija ima najnižu cenu putarine po pređenom kilometru. Povećanjem prihoda od putarine obezbediće se veća sredstva za finansiranje održavanja i razvoja putne mreže“. Jer, „Direktiva 1999/62/EZ Evropskog parlamenta i Saveta članom 7b definiše da se putarina, tj. infrastrukturna naknada, zasniva na načelu povraćaja infrastrukturnih troškova“. Ili, što bi narod rekao, ne bi oni, al’ Evropa zapela…

Foto: podunavlje.info

Skorašnji članci