Suzbijanje korova u soji i suncokretu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 6. Jun 2019 – Nakon kišnih padavina, uz porast temperature primetno je veliko prisustvo korova u usevima soje i suncokreta. Za njihovo suzbijanje stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju herbicide RAFAL 120 i SPEKTRUM.

Herbicid RAFAL 120 karakterišu dve vrlo važne osobine, koje su značajne u praktičnoj primeni preparata.

Rafal 120 se veoma brzo usvaja u biljno tkivo. Već (1) sat vremena nakon tretmana Rafal 120 je potpuno usvojen u biljno tkivo i nema opasnosti od spiranja kišom. To je naročito važno u godinama kakva je ova, kada su padavine česte i obilne.

Rafal 120 je jedan od najselektivnijih herbicida prema usevima u kojima se koristi, a istovremeno veoma jako dejstvo ispoljava na uskolisne korove. Njegova veoma izražena selektivnost prema usevima upravo je omogućila da bude registrovan u velikom broju širokolisnih useva kao što su soja, šećerna repa, suncokret. Još važnije je to što je njegova selektivnost omogućila registraciju i primenu u najosetljivijim vrstama, kao što su povrtarske vrste (krompir, mrkva, crni i beli luk, grašak, paprika, paradajz, dinja, lubenica, krastavac, kupus, lucerka, pasulj).

Najbolji efekat u suzbijanju uskolisnih korova se postiže ako kada su korovi u fazi porasta oko 20-40 cm. Doza je 1,5-2,0 l/ha u zavisnosti koja korovska vrsta je prisutna tj. dominantna na njivi.

Najznačajnije korovske vrste (uskolisni korovi): divlji sirak iz rizoma, divlji sirak iz semena, kostan tj. korovsko proso, muhari, pirevina, zubača, ali u jesen i samonikla pšenica je negde problem (npr. u uljanoj repici).

Spektrum je jedan od najefikasnijih herbicida za suzbijanje uskolisnih korova. Slično kao i Rafal, Spektrum se brzo usvaja u biljno tkivo i vrlo brzo transportuje kroz listove. Spektrum ima izraženu tendenciju pomeranja kroz biljku i veoma brzo se iz listova premešta u sve biljne delove (stablo, rizome).

Količina herbicida koju je korov usvojio se ravnomerno raspoređuje kroz čitavu korovsku biljku. Spektrum dospeva čak i u najudaljenije delove biljke kao sto su rizomi koji ponekad mogu biti dugi više od jednog metra. Spektrum se nakuplja u tačkama porasta nadzemnih i podzemnih organa i veoma brzo nakon tretmana (24-48 sati) zaustavlja korov u porastu. Od tog momenta korov počinje da propada i nije više konkurencija usevu. Spektrum se nakuplja u spavajućim pupoljcima (koji su zaslužni za pojavu retrovegetacije) koji se nalaze na rizomima i onemogućava njihovo pokretanje. To znači da ne može doći do retrovegetacije nakon tretmana jer su svi delovi biljke uništeni.

Doza je 1,0-1,3 l/ha.

Nakon tretmana Rafalom 120 ili Spektrumom ne bi trebalo vršiti nikakvu međurednu obradu barem 15-20 dana, kako bi omogućili da se herbicidi potpuno i ravnomerno rasporede u čitavoj masi biljke korova (nadzemni i podzemni deo). To naročito važi za rizomski sirak.

Preporučena potrošnja vode 200-300 litara po hektaru.

Foto Galenika-Fitofarmacija