Dunav – antibioticima najzagađenija reka u Evropi

28. maj 2019 – Istraživanje, čiji su rezultati u ponedeljak objavljeni na konferenciji u Helsinkiju, pokazalo je da je Dunav najzagađenija reka u Evropi po tome kolika je koncentracija antibiotika u vodi, naravno nedozvoljena. U izveštaju se navodi da je bilo sedam različitih vrsta antibiotika, uklјučujući klaritromicin, a koncentracija hemikalija bila je četiri puta veća od najviših dozvoljenih sigurnih pragova. Merenja su obavljena u Austriji, tako da samo možemo da mislimo kakvi bi rezultati bili da su rađena na našem delu toka Dunava.

Studija je obuhvatila 72 zemlјe i 711 lokacija za uzorkovanje. Nivo kontaminacije Dunava je bio iznenađujući za istraživače, pošto je samo 8 odsto ispitanih reka u Evropi premašilo nivo bezbednog prisustva antibiotika u vodi. U većini slučajeva, unos antibiotika potiče od neadekvatne obrade otpadnih voda u blizini reka, navodi se u studiji.

Foto/ilustracija. pixabay.com, Dunav u Austriji

Skorašnji članci