Od sutra, pazite gde parkirate u Beogradu

26. maj 2019 – Ovog ponedeljka počinju da važe Izmene i dopune Odluke o komunalnom redu u Beogradu, koje predviđaju povećanje kazni za nepropisno parkiranje, pa će tako kaznu od 25.000 dinara morati da plate svi koji su se parkirali na tramvajskim šinama ili pešačkim prelazima, ali i oni koji se budu kretali, zaustavljali ili parkirali vozilo u parkovima, spomen parkovima, na zelenim površinama na trgovima, duž i u okviru puta, kao i na zelenoj površini oko objekata javne namene, ma šta ovo poslednje značilo, a što daje mnogo prostora za „slobodno uverenje“ onima koji kazne pišu.

Za kazne za nepropisno parkiranje nisu zaduženi zaposleni „Parking servisa“, već isključivo Saobraćajna i Komunalna policija.

Kazna od 15.000 dinara spremljena je za one koji se budu kretali, zaustavljali ili parkirali vozilo na travnjacima, drvoredima i drugim zasadima, zelenim površinama duž obala reka i drugih vodenih površina, pošumljenim terenima i rekreacionim površinama, kao i na zelenoj površini u javnom korišćenju.

Dakle, ako ovih dana idete kolima u Beograd, otvorite četvoro očiju gde ćete i kako da parkirate.

Foto/ilustracija: pixabay.com