Ističe rok za izradu akta o proceni rizika od katastrofa i zaštite od udesa

19. maj 2019 – Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama usvojen je novembra prošle godine, a njime je predviđeno da u roku od šest meseci budu izrađene procene rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa na nivou Republike i lokalnih samouprava, ali i  privrednih društava i mnogih drugih pravnih lica. Rok za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa ističe u utorak 21. maja.

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose: Republika Srbija, Autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava, kao i ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici, kao i druge privredne organizacije utvrđene članom 15. Zakona.

Foto/ilustracija: pixabay.com

error: Content is protected !!