Aktuelna zaštita vinove loze u narednom periodu

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 17. maj 2019Vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta lastara. Usled čestih i obilnih padavina u proteklom periodu potrebno je sprovoditi intenzivnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača pepelnice i plamenjače. U narednom periodu zaštitne tretmane treba obavljati kombinacijama preventivnih i sistemičnih fungicida prilikom čega posebno treba voditi računa da intervali između tretiranja budu najviše 7-10 dana.

Efikasnu zaštitu od pepelnice obezbeđuje primena sistemičnih fungicida AKORD ili LUNAR u kombinaciji sa kontaktnim preventivnim fungicidom COSAVET80DF dok punu zaštitu od plamenjače omogućuje primena fungicida ALIJANSA ili FANTIC M WG. Alijansa i Fantic M WG predstavljaju kombinacije sistemičnih i preventivnih aktivnih materija.

Za suzbijanje štetnih vrsta insekata u kombinaciji sa fungicidima u primenu treba uključiti insekticide CIPKORD 20 EC ili FURY 10 EC.

Za poboljšan rast i razviće biljaka, kao i brže i lakše prevazilaženje stresa zbog nepovoljnog temperaturnog režima, potrebno je primeniti preparat iz grupe biostimulatora EPIN EKSTRA.

Za zaštitu vinove loze, u narednom periodu, stručnjaci Gačenike-Fitofarmacije preporučuju primenu kombinacije preparata:

  • ALIJANSA u koncencentraciji 0,25% + AKORD u dozi 0,4 l/ha + COSAVET 80 DF u koncencentraciji 0,4% + CIPKORD u koncentraciji 0,03% + EPIN EXTRA u količini 50 ml/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika – Fitofarmacija

error: Content is protected !!