Suzbijanje štetnih insekata u zasadu višnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. maj 2019 – Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim padavinama. Kontinuirano postoje uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista, ospičavosti lista višnje i truleži plodova. U fenofazi intenzivnog porasta plodova treba pristupiti suzbijanju štetnih insekata – lisnih vaši i trešnjine muve.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije predlaže upotrebu kombinacije fungicida i insekticida: Mankogal 80 u koncentraciji 0,25% + SEKVENCA u koncentraciji 0,02% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučuje se, prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primena i folijarnog đubriva sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FOLIGAL KALCIJUM u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

error: Content is protected !!