Suzbijanje korova u soji

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 3. maj 2019 – U ovom trenutku na njivama preovladavaju širokolisni korovi, pri čemu su najviše prisutni palamida, čičak, ambrozija, gorušica, lipica i drugi. U zavisnosti od preduseva prisutne su i različite vrste i forme uskolisnih korova.

Primena herbicida u usevu soje se ne preporučuje do formiranja prve troliske soje. Nakon formiranja troliske, čim vremenski uslovi dozvole, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se u soji širokolisni korovi suzbiju dok su manji 1-2 par listova, jer se posle toga teško mogu suzbiti sa dozama herbicida koji neće oštetiti soju. U zavisnosti od strukture korova stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju sledeće kombinacije:

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova naši stručnjaci preporučuju kombinaciju herbicida GALBENON u dozi od 2 l/ha + OKVIR 8 g/ha+ KVAZAR 0,4-0,8 l/ha. Ova trojna kombinacija izvanredno deluje na većinu širokolisnih i semenskih uskolisnih korova. Ukoliko imamo dosta ambrozije umesto Kvazara u trojnu kombinaciju uključujemo herbicid RAMPA EC 0,3-0,5 l/ha.

Ukoliko očekujemo sukcesivno nicanje korova možemo podeliti na dva tretmana u razmaku od 7-15 dana, u zavisnosti od nicanja korova posle prvog tretmana.

Za prevazilaženje nepovoljnih vremenskih uslova kao što je hladno vreme i preterana vlažnost, stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju primenu biostimulatora EPIN EKSTRA u dozi od 50 ml/ha + ACTIVEG 2-3 l/ha, koji se mogu mešati sa navedenim preparatima.

Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova treba izvršiti posebno, nakon tretmana za širokolisne korove. Optimalna faza za suzbijanje uskolisnih korova je kada su korovi visine 15-20 cm. Preporučuje se upotreba jednog od herbicida RAFAL 120 1,5-2 l/ha ili GLOBUS EC 2 l/ha. Za suzbijanje razvijenijih formi muhara i sirka naši stručnjaci preporučuju SPEKTRUM 0,8-1,3 l/ha.

Uz poslednji herbicidni tretman (što bliže cvetanju) preporučena je primena biostimulatora CIRKON 50 ml/ha koji odlično deluje na oplodnju soje.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!