Pošumljavanje najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem

BEOGRAD, 25. april 2019 – Ministar zaštite životne Goran Trivan razgovarao je juče sa predstavnicima gradskih i opštinskih samouprava Beograda, Niša, Užica, Smedereva, Valjeva i  Kosjerića, o rešavanju problema zagađenja vazduha u tim sredinama, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Tokom sastanka  izneti su  podaci Agencije za zaštitu životne sredine po kojima je tokom prošle godine Užice imalo 154 dana sa povećanom koncentracijom zagađujućih materija, Smederevo 146, Kosjerić 86, Beograd 74, Valjevo preko 70 dana, dok su se u vazduhu u Nišu u 54 dana pokazale dominantnim PM čestice.

Ove opštine su prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije identifikovane sa najvećim brojem dana u kojima je tokom godine povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Trivan je podsetio da zbog zagađenog vazduha, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji godišnje umre 6.500 ljudi i da je prioritetno pitanje rešavanje tog problema.

Ključ za rešavanje aerozagađenja je na lokalu, u opštinama i gradovima gde se građani suočavaju sa tim problemima. Odgovornost za kvalitet vazduha u sredinama iz kojih dolazite je vaša, svake lokalne samouprave i njenog rukovodstva, rekao je Trivan i izrazio spremnost Ministarstva zaštite životne sredine da pomogne u rešavanju tog problema.

U otvorenom razgovoru sa Trivanom i njegovim saradnicima, predstavnici  lokalnih samouprava su ukazali na izvore aerozagađenja u gradovima i opštinama iz kojih dolaze, na probleme u njihovom otklanjanju  i izneli primere dobre prakse u rešavanju problema zagađenja vazduha.

Predstavnici lokalnih samouprava su potvrdili  da  su najveći izvori lošeg kvaliteta vazduha individualne ili gradske kotlarnice koje kao energent koriste mazut ili ugalj, stari automobili i dizel vozila i saobraćajna regulacija.

Tokom  razgovora su tražena i predlagana rešenja za realizaciju planova, programa i mera za otklanjanje aerozagađenja  i unapređenje kvaliteta vazduha koje su opštine i gradovi  po zakonu obavezne da izrade, dostave Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost, a potom  primenjuju.

– Morate sami sebi pomoći, da bi vam i mi pomogli. Hoćemo da zajedno rešavamo vaš problem, ali morate da uradite svoj deo posla, planove i programe. Ako pokažete da ste u budžetu vaših opština predvideli finansijska sredstva  za ozelenjavanje, da otvarate „pluća“ vaših gradova i opština sadnjom novih stabala, da ste ugasili bar jednu kotlarnicu koja kao energent koristi mazut i Ministarstvo će vam pružiti i stručnu i finansijsku podršku, istakao je Trivan.

On je ukazao na to da bez planova i projekata se ne može trošiti ni budžet opština niti  aplicirati  za projekte kojima bi se rešavalo aerozagađenje ili drugi ekološki problemi.

Ministarstvo zaštite životne sredine je, naveo je Trivan, i ove, kao i prošle godine, pre neki dan objavilo konkurs za pošumljavanje, koji je na sajtu Ministarstva, i pozvao opštine da apliciraju.

On je podsetio da je pošumljavanje najednostavniji i najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem i klimatskim promenama.

Na kraju sastanka je zaključeno da će predstavnici lokalnih samouprava  u nalaženju praktičnih  rešenja za probleme zagađenja vazduha u njihovim sredinama imati otvorenu, redovnu komunikaciju i konsultacije kao i podršku Sektora za upravljanje životnom sredinom, Odeljenje za zaštitu vazduha Ministarstva zaštite životne sredine.

Foto: srbija.gov.rs

Skorašnji članci