Konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni

SMEDEREVO, 20. april 2019 – Grad Smederevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošlјivih nezaposlenih i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, kako bim im se očuvale i unapredile radne sposobnosti, ali i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošlјavanje, filijala Smederevo na osnovu javnog konkursa uz prethodno pribavlјeno mišlјenje Lokalnog saveta za zapošlјavanje Grada Smedereva. Poslodavac – izvođač javnog rada sa sedištem na teritoriji Grada Smedereva, može organizovati sprovođenje javnih radova ukoliko u program uklјuči nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošlјivih, definisanih Lokalnim akcionim planom zapošlјavanja Grada Smedereva za 2019. godinu a u skladu sa potrebama tržišta rada. Pre uklјučivanja u program Nacionalna služba će obaviti proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Isplata naknade za obavlјen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima je u visini 22.000 dinara po osobi, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, a uvećava se za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno ona koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 14. maj 2019. godine.

Skorašnji članci