Suzbijanje lucerkine bube

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 2. april 2019 – Najznačajnija štetočina lucerke je lucerkina buba. Spada u monofagne vrste, što znači da se hrani isključivo lucerkom i može bitno uticati na kvalitet i prinos ove kulture.

Porastom temperature (preko 10°C) pojavljuju se prva prezimljavajuća imaga koja odmah počinju da se hrane praveći rupe na listovima. Odrasli insekti su crvene boje sa crnim pegama, 6-7 mm dužine. Jedan imago uništi od 100 do 200 listova lucerke. Ženke polažu jaja na naličje lista, a do piljenja larvi dolazi za sedam do deset dana. Larve su prljavo bele boje i narastu do 10 mm.

Ceo razvoj provede na lucerki što može dovesti do golobrsta. Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. Smanjenje prinosa zelene mase može biti i do 50%. Šteta se ogleda i u opadanju kvaliteta lucerke gubitkom njene hranljive vrednosti. Hraneći se na lucerki, insekti zagađuju izmetom preostalo lišće, pa biljka postaje neukusna kao stočna hrana. Kritična brojnost, tj. moment kad se kreće sa hemijskim tretmanom je 5 insekata po m².

Za tretman treba primeniti ETIOL TEČNI u dozi 1,5 l/ha. Ukoliko je usev u lošoj kondiciji zbog vremenskih prilika, insekticidnom tretmanu treba dodati EPIN EKSTRA u dozi 50 ml uz dodatak ACTIVEG 12-4-6+0,2MgO u dozi 3 l/ha.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika – Fitofarmacija

Skorašnji članci