Postignut dogovor o prekidu štrajka u JP „Pošta Srbije“

31. mart 2019 – Nakon današnjeg razgovora potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića sa predstavnicima zaposlenih u JP „Pošta Srbije“, koji su već više dana u štrajku nezadovoljni uslovima rada i tretmanom od strane poslovodstva ovog preduzeća, postignut je dogovor o prekidu štrajka, objavljeno je na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Dogovoreno je:

 1. Da se do  4. aprila 2019. godine izvrši raspodela drugog dela ostvarene dobiti za 2017. godinu.
 2. Da se do 24. aprila 2019. godine izvrši raspodela prvog dela iz ostvarene dobiti za 2018. godinu.
 3. Da se u roku od 7 dana formira radna grupa za kolektivno pregovaranje, u kojoj će, pored predstavnika reprezentativnih sindikata, poslovodstva i osnivača, učešće uzeti i 3 predstavnika zaposlenih sa današnjeg sastanka, sa sledećim zadatkom:
 4. da se izmeni član 42 Kolektivnog ugovora, na način da se raspodela sredstava iz dobiti počev od 2018 godine isplaćuje linearno.
 5. da se Kolektivnim ugovorom predvidi pravni osnov za jednokratnu isplatu naknade materijalno ugroženim zaposlenima. Minimalni iznos je 20.000 dinara.
 6. Rok za navedene izmene i realizaciju je 10 dana od dana formiranja radne grupe.
 7. da se izvrši analiza koeficijenata osnovne zarade, na način da se tehnološka radna mesta više vrednuju.
 8. da se preispita opravdanost postojanja pojedinih radnih mesta (veliki broj savetnika, zamenika i drugih dupliranih rukovodećih radnih mesta).

Rok za analizu i dostavljanje izveštaja Vladi Republike Srbije je novembar 2019. godine, nakon čega bi Vlada preduzela mere u cilju uvećanja mase za zarade za 2020. godinu, uz reformu koeficijenata zarade.

 • Da se u septembru isplati drugi deo sredstava iz dobiti za 2018. godinu.
 • Da se sredstva za povećanje osnovnih zarada (korekcija), kao i sredstva za uvećanje zarada po osnovu radnog učinka (stimulacija) preusmere sa administrativnih poslova na tehnološke poslove, sa izuzetkom deficitarnih radnih mesta (IT poslovi i sl).
 • Da poslovodstvo Preduzeća sve prijeme u radni odnos stavi u svrhu tehnologije, odnosno da neće primati zaposlene na administrativnim (kancelarijskim) poslovima.

Zaposleni su prihvatili sve predloge koje je izneo potpredsednik  Stefanović i saglasni su sa prekidom štrajka i preduzimanjem mera radi uspostavljanja normalnog procesa rada.

Svi zaposleni, koji su učestvovali u štrajku su dobili garancije da se neće trpeti posledice u preduzeću zbog stupanja u štrajk, kao i da će se obustaviti svi do sada započeti postupci kažnjavanja od strane poslovodstva JP „Pošta Srbije“.

Sastanak je protekao u korektnoj atmosferi, uz prisustvo saradnika ministra Stefanovića i direktora RPLC-a Beograd, navodi se u saopštenju.

Foto: podunavlje.info

Skorašnji članci

error: Content is protected !!