Tribina „Predstave o smrti u Srbiji IX – XX veka ”

SMEDEREVO, 24. mart 2019 –  „Predstave o smrti u Srbiji devtnaestog i dvadestog veka“ naziv je tribine koja će, u okviru naučno-obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo, biti održana ovog ponedeljka sa početkom u 19 sati, a ovoj temi govoriće dr Aleksandra Pavićević, naučni savetnik na Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti.

Tokom programa će biti ukazano na način suočavanja sa smrću i odnos prema smrti u ruralnim i urbanim sredinama i u sklopu pogleda na život izraženih u tradicionalnim obrascima i folklornom miljeu, kao i u shvatanjima modernog čoveka. Izlaganje će obuhvatiti rezultate ispitivanja na teritoriji Smedereva, a tiče se, pored ostalog, i odgovora na pitanje o tome da li je odnos prema smrti u znaku potiskivanja ili držanja do neprikrivenosti, kao i pripitomljavanja straha pred konačnošću i osećaja ugroženosti pred smrću. Pažnja će biti posvećena i sadržajima rituala, sa naglaskom na tome da je ritual upravo u oblasti suočavanja sa smrću i u procesima vezanim za pogreb, najotporniji na promenu. Program će obuhvatiti i ulogu religijskog doživljaja i iskustva, ili religijske svesti prema smrti, te odnosa sakralnog i smrti.

Tematizacija uključuje i efekte sekularizacije društva na obrazovanje predstava o smrti, problem ideološko-političkog tretmana smrti, kao i načina na koji se afirmiše kultura sećanja. U okviru obrade teme biće predstavljena i tumačenja ideja i delovanja vezanih za kremaciju, razloge za taj vid odnosa prema telu pokojnika, i načina na koji se kremacija integrisala u kolektivne i individualne identitetske prakse.

Program je u Koncertnoj dvorani, a ulaz je slobodan.

Dr Aleksandra Pavićević je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je pet autorskih monografija (od kojih je jedna nagrađena poveljom „Mile Nedeljković“) i brojne naučne radove u domaćim i inostranim časopisima i tematskim zbornicima. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, realizovala je predavanja po pozivu i izlagala na seminarima u Švedskoj, Rumuniji, Petnici, Beogradu.  Učestvuje u formiranju naučnih kadrova kroz mentorski rad sa mladim istraživačima, stipendistima i doktorantima na Etnografskom institutu. Članica je Komisije za izbor u zvanja, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Sfere istraživačkog interesovanja su tanatologija, religija, identitet, etnicitet, ritualni i svakodnevni život, porodica, brak, polni moral, pravo, politika. Član je ženske pevačke grupe „Moba“ koja se od 1993. godine bavi proučavanjem, izvođenjem i očuvanjem srpskog tradicionalnog muzičkog nasleđa.

Foto: Centar za kulturu Smederevo, Etnografski institut SANU

Skorašnji članci