Matura – ispit na osnovu koga će se bez prijemnog upisivati na fakultete

BEOGRAD, 21. januar 2019 – Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas da je ove godine počelo sprovođenje projekta čiji je cilj da pripremi obrazovni sistem za uvođenje novog koncepta završnih ispita u srednje obrazovanje.

Šarčević je na sastanku, kojim je zvanično počela realizacija projekta, objasnio da taj koncept, između ostalog, podrazumeva da svi učenici istovremeno polažu državnu maturu i da fakulteti priznaju maturu kao ispit na osnovu koga se učenici upisuju bez prijemnog ispita.

Ministar je naglasio da je taj projekt važan za unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja, ali i za dostupnost visokog obrazovanja svim učenicima.

Cilj projekta jeste da pripremi sistem obrazovanja i vaspitanja i da pruži podršku resornom ministarstvu u procesu pripreme, pilotiranja i uvođenja (implementacije) završnih ispita u srednje obrazovanje i vaspitanje.

Na osnovu novog koncepta pripremljeni su i objavljeni Pravilnik o opštoj i umetničkoj maturi i Pravilnik o stručnoj maturi i završnom ispitu na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja.

U projekat će biti uključeni nastavnici srednjih škola i univerzitetski profesori, koji će zajedno pripremati ispitne testove – ispitna pitanja zasnovana na standardima postignuća učenika i standardima kvalifikacija.

Komisije, koje će biti obrazovane za svaki nastavni predmet koji u opštem srednjem obrazovanju ima definisanu predmetnu opštu i specifičnu kompetenciju i standarde postignuća, imaju obavezu da pripreme priručnike za nastavnike i materijale za učenike.

Isto se očekuje i od komisija koje će pripremati zadatke za stručne predmete.

Tokom trajanja projekta škole i fakulteti će imati i niz obuka kako bi se kvalitetno pripremili za sprovođenje završnih ispita.

Projekat „Unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja i vaspitanja putem uvođenja završnih ispita (opšta, umetnička i stručna matura i završni ispit na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja)“ finansira se sredstvima iz pretpristupnih fondova za 2015. godinu (IPA 2015), a planirano vreme trajanja je tri godine.

Projekat će, na osnovu sprovedenog konkursa i vrednovanja konkursnog materijala, koji je sprovodila Delegacija EU u Srbiji, realizovati kompanija „Human Dynamics“ iz Austrije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacijom EU u Srbiji, objavljeno je danas na zvaničnom sajutu Vlade Srbije.

Foto: srbija.gov.rs

Skorašnji članci

error: Content is protected !!