Ponovo otkazi matičarkama, slede tužbe i krivične prijave

SMEDEREVO, 24. novembar 2018 – Smederevske matičarke su ponovo dobile otkaze i posle odluke Upravnog suda, kažu za Podunavlje.info njihovi branioci i tvrde da se tako „teror pojedinaca iz gradske vlasti prema matičarkama i dalje nastavlja“.

Presudom Upravnog suda od 4. oktobra ove godine, uvažena je tužba punomoćnika odgovornih matičarki  i poništeno rešenje Žalbene komisije Gradske uprave Grada Smedereva od 7. februara 2017. godine, a predmet vraćen tuženom kao nadležnom organu na ponovno odlučivanje, objašnjavaju branioci matičarki, advokati Mirjana Filipović i Petar Petrov.

Upravni sud je utvrdio da je Žalbena komisija prilikom donošenja odluke načinila povredu pravila postupka propisana Zakonom o opštem upravnom postupku, jer komisija prilikom donošenja odluke po žalbi nije obrazložila svoju odluku u pogledu izrečene disciplinske mere – prestanka radnog odnosa, a ne mere novčane kazne u visini od 20 do 35 odsto u trajanju od 3 do 6 meseci, zato što Zakon o radnim odnosima u državnim organima za povredu radnih obaveza i dužnosti alternativno predviđa i novčanu kaznu pored prestanka radnog odnosa.

Kako navode branioci, Upravni sud je naložio da je Žalbena komisija, čija je odluka poništena, bila u obavezi da obrazloži svoju odluku u pogledu izrečene mere prestanka radnog odnosa, imajući u vidu prirodu učinjene povrede radnih obaveza i posledice koje su te povrede proizvele u odnosu na državni organ, a posebno da uvaži lične i porodične prilike odgovornih matičarki.

„Žalbena komisija je poslednjeg dana isteka roka od 30 dana za donošenje odluke od dana prijema presude Upravnog suda donela odluku, koja predstavlja prepisanu odluku prethodne Žalbene komisije – koja je poništena, ni zarez ni tačka nisu promenjeni, apsolutno su identične. Presuda Upravnog suda je po zakonu obavezujuća, ali za Žalbenu komisiju očigledno nije. Žalbena komisija je ’pljunula’ na presudu Upravnog suda kao da ona ne postoji“, tvrde branioci.

Pored nepoštovanja presude Upravnog suda, prema mišljenju advokata, Gradska uprava čini još nezakonitosti i zloupotreba, od momenta prijema presude Upravnog suda. Branioci matičarki su osporili zakonitost Žalbene komisije pred Gradskim Većem, kako navode, zato što je  „nezakonito obrazovana“, jer su je obrazovali 12.10.2018. godine i stavili van snage staru Žalbenu komisiju od 23.11.2016. godine koja je odlučivala prvobitno u ovom postupku.

„Gradsko Veće je odbilo zahtev branilaca, obmanuto od strane odgovornih lica u Gradskoj upravi, jer članovi Veća nisu pravne struke. U zaključku o odbijanju predloga pravi se ogromna nezakonitost, na koju su branioci ponovo ukazali Gradskom veću; Bojan Milutinov kao preostali član prethodne Žalbene komisije, bio je u sukobu interesa od 8.3.2018. do 12.10.2018, kada je nezakonito stavljena van snage prvobitna Žalbena komisija, koja ima mandat od pet godina na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave“, tvrde advokati Mirjana Filipović i Petar Petrov.

„Nepoštovanje upravnog suda je sramno za Grad Smederevo, a pogotovu za članove Žalbene komisije Gradske uprave Grada Smedereva“, smatraju branioci.

Dodaju da do današnjeg dana nisu dobili odluku Veća, nije im poznato iz kojih razloga. Branioci su podneli zahtev da se izuzme član, kako navode „nezakonite novoformirane  Žalbene komisije“, tako da je komisija ostala sa dva člana, iako po zakonu mora imati tri. Podneli su zahtev Veću da se na mesto izuzetog člana za rešavanje u ovom predmetu imenuje drugo lice, jer, prema njihovim tvrdnjama, Žalbena komisija ne postoji ako nema tri člana. I po ovom zahtevu nije dobijen nikakav odgovor.

„Sramnu odluku, uz nepoštovanje presude Upravnog suda donose samo dva člana Žalbene Komisije, Snežana Popović, predsednica i Nadica Šegić, kao član i pored isticanja da je nezakonito obrazovana i da nemaju trećeg člana za odlučivanje. Na ovaj način su njih dve izvršile klasičnu zloupotrebu službenog položaja, zbog čega će protiv njih biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. I dojučerašnja načelnica Gradske uprave, Milijana Novaković, takođe ne odgovara ni na jedan dopis branilaca, jer je podnet zahtev za obustavu postupka usled zastarelosti vođenja disciplinskog postupka predviđenog zakonom. Ovde je i načelnica Gradske uprave zloupotrebila svoj službeni položaj, zato što je bila dužna da odluči o ovom zahtevu kao lice koje je vodilo postupak, a i protiv nje će biti pokrenut postupak pred nadležnim tužilaštvom“, navode branioci i najavljuju da će opet podnetu tužbu Upravnom sud, Upravnoj inspekciji i nadležnim organima za krivično gonjenje.

„Ovo je još jedan vid samovolje pojedinaca u Gradskoj upravi Grada Smedereva“, zaključuju u izjavi za Podunavlje.info branioci, advokati Filipović i Petrov.

Skorašnji članci