Slava Opšte bolnice „Sveti Luka“

SMEDEREVO, 31.  oktobar 2018 – Zaposleni u smederevskoj Opštoj bolnici „Sveti Luka“, u prisustvu kolega iz Doma zdravlja i drugih ustanova, obeležili su danas slavu, sveca zaštitnika onih koji se bave medicinom i farmacijom, lekara ali i bolesnih.

Opšta bolnica „Sveti Luka“ nastavljač je tradicije Okružne bolnice koja je u Smederevu počela da radi novembra 1866. godine

Skorašnji članci