Seoba stranaka ili Prijatelji stari, gde ste…

SMEDEREVO, 7. oktobar 2018 – Jedna je bila, druga je sada na vlasti. Jedna je Demokratska, druga Srpska napredna. Stranka. Kao i u celoj Srbiji, i u Smederevu su odlučivale, odnosno odlučuju,  o našoj sudbini – prva u nekom ranijem periodu, druga u ovom trenutku, tako da bi naslov mogao da bude i „Kucamo na vrata zaboravljenih i aktuelnih šampiona/asova“. Problem je samo – gde su im ta vrata?

Svako od nas ima svoje mišljenje o njima, dobro, manje dobro, loše, ili najgore, ali je fakat da su imale/imaju poverenje glasača u čije ime odlučuju. Dakle, reč je o ozbiljnim političkim organizacijama, koje, po difoltu, imaju, ili bi trebalo da imaju jaku i razvijenu infrastrukturu, samim tim i stranačke prostorije, na lokacijama gde mogu stranački aktivisti, ili potencijalni budući članovi, da ih pronađu. E, tu je „kvaka 22“, bar u Smederevu.

Na vratima sa logom SNS u Ulici Miloša Velikog stoji papir na kome piše da su prostorije preseljene u „Karađorđevu 5-7“. Ne kaže se da je u pitanju Centar za kulturu, odnosno Narodna biblioteka, valjda se podrazumeva da članstvo zna da je to tu.

Papir sa istim tekstom, ispostaviće se, mogao bi da bude i na mestu gde je doskora bio DS, ali ga nema. Tu je jedan drugi. Da razjasnimo, demokrate su dobile „šut kartu“ iz glavne smederevske pešačke zone, Ulice kralja Petra. Prostorije u kojima su bili restitucijom su vraćene vlasnicima, i sada umesto žuto-plave „firme“ stoji  „Izdaje se poslovni prostor u ovoj zgradi…“. Gde je nova lokacija demokrata nigde ne piše.

Kako su demokrate ipak „passe“, možda je zanimljivija priča o novom prostoru Srpske napredne stranke. Prvo, niko od zvaničnika nije želeo da javno govori o ovome, a izgleda da ima neslaganja i unutar same stranke o tome da li je trebalo preći u novi prostor, posebno u ovaj. Jer, nove prostorije Srpske napredne stranke u Smederevu, kako je rečeno, nalaze se u Karađorđevoj ulici, preko puta Pošte, u zgradi nekadašnje „druge faze Doma kulture“. Reč je o lokalu, na samom ulazu, gde je doskora bila jedna strana banka, na istom ulazu je i Narodna biblioteka. S jedne strane „knjigohraniteljica“, sa druge SNS. U „prvoj fazi“ ove zgrade je, rekosmo, Centar za kulturu.

Nezvanično, članovi koji su bili ZA, obrazložili su nam prelazak u ovaj prostor  time što je stranka u međuvremenu „narasla“, dobila veliki broj članova, pa sama organizacija posla zahteva veći prostor i, što da ne, bolji. Oponenti, takođe SNS-ovci, rekli su nam da nisu saglasni da stranka bude na „udarnom“ mestu i još u zgradi u kojoj su ustanove kulture.

Igrom sudbine ili nečijom odlukom, tek ispostavilo se da je i DS tu, u istom objektu, Centra za kulturu, samo dva nivoa niže, u kudikamo manjem i manje reprezentativnom prostoru. Nije baš podrum, ali nije ni daleko, no  – kako u životu tako i u poslovnom prostoru… Ali im je bar adresa ista kao SNS-u – Karađorđeva 5-7.

Dakle, Centar za kulturu Smederevo, Narodna biblioteka Smederevo i Srpska napredna stranka Smederevo. I Demokratska stranka Smederevo. Ova potonja se ne vidi se s ulice, ali je tu, ko se potrudi možda je i nađe, kad i ako ikad stave firmu.

Pitanje, koje ovaj put ostavljamo otvorenim, jeste cena zakupa. I za jedan i za drugi, pogotovo ovaj prvi, poslovni prostor. Naime, prema odluci koja je objavljena u Službenom listu grada Smedereva 9/2015: „Humanitarnim organizacijama koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, udruženjima građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečje zaštite, parlamentarnim političkim strankama, koji poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda, dobrovoljnim organizacijama koje učestvuju u spasilačkim akcijama, može se dati u zakup poslovni prostor, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20% od procenjene tržišne visine zakupnine utvrđene odlukom iz stava 1. ovog člana”! Znači, ako niste znali, humanitarne i organizacije koje učestvuju u spasilačkim akcijama imaju isti status kao političke stranke!

Nije daleko od pameti; priličan broj onih koji su se učlanio u njih baš je imao te motive, da pomogne sebi – i drugima, doduše, najčešće svojim bližnjima, ali nećemo sad o finesama.

Skorašnji članci