Konkurs Galerije Centra za kulturu „Masuka“

VELIKA PLANA, 6. oktobar 2017 – Galerija Centra za kulturu “Masuka” u Velikoj Plani raspisala je konkurs za deset slobodnih termina za samostalne izložbe i grupne projekte u 2019. godini, a rok za prijavljivanje, koji je počeo da teče od  juče, jeste 30. oktobar.

Pozvani su svi zainteresovani likovni i primenjeni akademski umetnici da daju predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži: pet fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka, profesionalnu biografiju autora, sažetu koncepciju izložbe, tehnički opis izložbe, naravno i kontakt adresu, e-mail adresu i telefone autora.

Dokumentaciju naslovljenu imenom i prezimenom autora treba poslati na e-mail galerijaczkmasuka@gmail.com, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Galeriji Centra za kulturu „Masuka” – Velika Plana u 2019”.

O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Galerije Centra za kulturu “Masuka”.

Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem e-mail-a do 15. novembra 2018. godine, kada će biti precizirani termini realizacije odabranih izložbi.

Skorašnji članci