Stipendije za srednjoškolce romske nacionalnosti

SMEDEREVO, 11. septembar 2018 – Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma grada Smedereva raspisao je konkurs za dodelu 35 stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2018/2019. godinu

Pravo na stipendiju u skladu sa Odlukom o donošenju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma 2018-2021, mogu da ostvare učenici srednjih škola romske nacionalnosti pod uslovom  da imaju državljanstvo Republike Srbije; da prvi put upisuju određeni razred u tekućoj školskoj godini u školi čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave, i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije; koji imaju najmanje prosečnu ocenu 2,50 u prethodnoj školskoj godini; koji imaju ocenu 5 iz vladanja; čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište, ili boravište na teritoriji grada Smedereva; koji nisu korisnici bilo koje druge stipendije.

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu kriterijuma, koje sa informacijama o potrebnim dokumentima za konkurisanje, zainteresovani mogu da preuzmu sa internet adrese Gradske uprave Smederevo (www.smederevo.org.rs), ili u Gradskom uslužnom centru, šalter 7.

Prijave sa potpunom dokumentacijom predati, u roku od deset dana od dana objavljivanja  konkursa, na pisarnicu Gradskog uslužnog centra u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava po Javnom konkursu za  dodelu stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2018/2019 godinu.“

Visina stipendije je pet hiljada dinara.

Skorašnji članci