Najava projekta „Zidovi ćute, ti nemoj – prijavi nasilje“

SMEDEREVO, 1. septembar 2018 – Ministarstvo kulture i informisanja, Sektor za informisanje i medije, podržalo je projekat Udruženja za promovisanje slobode izražavanja – Podunavska inicijativa, koji će pod nazivom „Zidovi ćute, ti nemoj – prijavi nasilje“, biti realizovan od početka septembra do kraja novembra ove godine na portalu Podunavlje.info.

Tema je analiza jednog od najizraženijih društvenih problema – nasilja u porodici, svih njegovih oblika i među svim generacijama, bez obzira na pol žrtve. U fokusu je nasilje nad ženama, ali i nad osobama sa invaliditetom (OSI), starima i decom.

Svrha projekta je da žrtve osnaži da prepoznaju nasilje, da se pospeši uspostavljanje poverenja u institucije i zakon koji je i izmenjen kako bi zaštitio one koji su trpeli ili još uvek trpe nasilje ili su potencijalne žrtve. Rečju, ohrabrenje žrtvama kojima je potrebna pomoć i podrška da se, uprkos čeesto složenih porodičnih okolnosti i patrijarhalnog vaspitanja i načina života, odluče na to da nasilje prijave.

Ciljna grupa su svi građani izloženi nasilju, a u širem kontekstu je i neposredno okruženje koje nasilju svedoči. Plan nam  je da na portalu Podunavlje.info objavimo 10 medijskih sadržaja (tekstova sa fotografijama, različitih informativnih žanrova, intervjua, analiza slučajeva, reportaža potkrepljenih anketama, grafičkim prikazima) i 10 audio objava kao prateći sadržaj, kako bi se projekat učinio dostupnim i osobama sa invaliditetom. Planirano je i organizovanje tribine, kao završnice, na kojoj će javnosti biti prezentovani rezultati projekta.

Samo u prvih šest meseci od primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu je od policije dobilo predlog za izricanje hitnih mera u 147 prijava za nasilje u porodici, što je i učinjeno u 131 slučaju. Članovi tima koji se bavi ovom problematikom iz Tužilaštva, Policije, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja saglasni su u oceni da, iako oblici nasilja mogu biti različiti, zajedničko svakom od njih je da dugo ostaje nevidiljivo.

Zakonske izmene imaju efekta, ali se i dalje, nasilje u porodici u najvećem broju slučajeva prikriva. Zato, ovaj projekat pre svega ima za cilj da ohrabri sve one koji su izloženi bilo kojoj vrsti nasilja da ga prijave, a kako bi to bilo učinjeno, kroz tekstove će ciljnim grupama biti predočeni svi detalji, procedure i smernice, životne priče žena koje su prekinule život u nasilju. Posebno će biti analizirano kome se sve žrtve nasilja mogu obratiti za pomoć i podršku i šta mogu da očekuju od državnih i lokalnih institucija.

Projekat ukazuje da je nasilje u porodici često uslovljeno ekonomskom zavisnošću žrtve, najčešće žene, od nasilnika, što dodatno otežava prijavljivanje. Projekat će se baviti i posledicama nasilja po indirektne žrtve, odnosno, pošto je nasilje model ponašanja koji deca usvajaju, svaka porodica u kojoj nasilje već postoji, ima mnogo veće predispozicije da se nasilje nastavi – sin koji je gledao oca nasilnika, u velikom broju slučajeva, i sam će postati nasilan, a devojka koja je gledala kako majka trpi nasilje, stasavaće misleći da je to normalno ponašanje, pa sutra, ukoliko i sama bude izložena nasilju od strane supruga, neće ništa preduzeti…

U fokusu projekta biće nasilje nad ženama, kao najzastupljeniji vid kod nas, po čemu se Smederevo ne razlikuje od drugih sredina (naprotiv, u vreme trajanja ovog javnog poziva Srbiju je obišla vest o tome da su majka i ćerka brutalno ubijene, a potom zapaljene od strane vanbračnog supruga, odnosno zeta), ali će detaljno biti analizirani i problemi nasilja nad osobama sa invaliditetom, zatim starijom populacijom koja izraženo trpi fizičko, ekonomsko i psihičko zlostavljanje, kao i pitanje nasilja i zanemarivanja dece u porodičnim odnosima.

Smederevo od prošle godine nema Sigurnu kuću, pa bi projekat takođe trebalo da pruži odgovore na pitanja kako se u tim situacijama organizuje privremeni smeštaj i podrška za žrtve nasilja.

Kako je Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu nadležno za opštine i gradove Podunavskog upravnog okruga (Smederevo, Velika Plana i Smederevska Palanka) ali i za Opštinu Kovin, projekat će pomenute teme sagledati i iz ugla ove tri manje sredine uz pretpostavku da je nasilje, kao i u većini drugih manjih mesta, realno izraženija pojava koja se, nažalost, ili prikriva ili u javnost dospeva nakon tragičnih događaja kada je i za žrtvu i za počinioca već kasno.

Na kraju, sve zainteresovane da učestvuju u našem projektu, pozivamo da se jave na naš mejl redakcija@podunavlje.info, ukoliko su u pitanju žrtve nasilja garantujemo anonimnost i apsolutnu diskreciju, baš kao i onima koji će prijavljivanjem nasilja u svom okruženju pomoći da se ono spreči.

(Projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva)

Skorašnji članci