Rebalansirani smederevski budžet veći za 155 miliona

SMEDEREVO, 4. avgust 2018 – Osnovnom odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu planirani su prihodi u nivou od 3.939.000.000 dinara. Prvim rebalansom, o kome će raspravljati smederevski odbornici naredne sedmice, utvrđuju se prihodi u iznosu od 4.094.000.000 što predstavlja nominalno povećanje za 155 miliona dinara, kako je pojašnjeno portalu Podunavlje.info, čime su prihodi uravnoteženi sa rashodima.

Osnovni razlozi za donošenje rebalansa budžeta grada Smedereva za 2018. godinu, kako nam je rečeno, ogledaju se u potrebi planiranja novih projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije kao što su:

Projekat „Poboljšanje uslova za održivo, bezbednije i efikasno poslovanje objekta ‘Veseli cvetovi’ Smederevo“, planiran u ukupnom iznosu od 10.251.000 dinara, od čega učešće Grada Smedereva iznosi 1.540.800, dok je donacija iz IPA fonda preko programa – podrška EU za razvoj opština 8.710.200 dinara;

Projekat „Osvetlimo industrijski park-poboljšanje infrastrukture snabdevanja električnom energijom i osvetljenja u industrijskom parku“ planiran je u ukupnom iznosu od 39.063.840 dinara, od čega učešće Grada Smedereva iznosi 5.933.040 dinara, dok donacija iz IPA fonda preko programa – podrška EU za razvoj opština je 33.130.800 dinara;

Projekat „Voda za poslovanje-Razvoj projekta za izvođenje za magistralni cevovod za vodosnabdevanje Industrijske zone duž starog Šalinačkog puta i puta M-24 do Kovinskog mosta“ planiran je u ukupnom iznosu od 3.127.200 dinara;

Projekat „Unapređenje efikasnosti podrške razvoja lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje“ planiran je u ukupnom iznosu od 331.672 dinara.

Povećanje prihoda je izvršeno kod sledećih pozicija:

Društvena briga o deci – Ukupno planirana sredstva iznose 445.585.739 dinara i to iz: budžeta grada Smedereva 438.585.739 dinara i sredstva iz sopstvenih prihoda 7.000.000 što predstavlja povećanje za: 85.727.528 dinara;

Razvoj kulture i informisanja – Za razvoj projekata u oblasti kulture planirana transferna sredstva su 272.532.838 dinara (iz budžeta grada Smedereva 240.014.649 dinara, a sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 32.518.189). Sredstva iz budžeta grada povećana su u ukupnom iznosu od 40.408.674 dinara.

Planirana sredstva iz budžeta grada Smedereva za osnovno obrazovanje su 276.780.000 dinara, što je povećanje od 35.896.000 dinara.

Planirana transferna sredstva iz budžeta grada Smedereva iznose 105.280.000 dinara za srednje obrazovanje, što je povećanje u iznosu od 8.540.000 dinara.

Kod socijalnih davanja su takođe izvršena značajna povećanja planiranih iznosa:

– finansijska pomoć porodiljama u iznosu od 1.500.000 dinara,

– poseban roditeljski dodatak u iznosu od 500.000 dinara,

– besplatna užina u Đačkoj kuhinji u iznosu od 2.000.000 dinara

– vanredne novčane pomoći u iznosu od 8.500.000 dinara.

– Crveni krst, planirana sredstva iz budžeta grada Smedereva 35.811.000 dinara, što je povećanje u ukupnom iznosu od 10.811.000 dinara i to za: Narodnu kuhinju 10.811.000 dinara.

Planirana sredstva za zdravstvenu zaštitu su takođe uvećana za 24 miliona dinara. Planirani iznos po rebalansu je 65 miliona dinara.

Od ostalih tema iz seta finansijskih pitanja, na sednici Skupštine grada Smedereva raspravljaće se i o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2017. godinu. Budžet za 2017. godinu je planiran u iznosu od 3.627.500.000 dinara. Izvršenje je 2.962.538.047 dinara što predstavlja 81,67% od plana.

Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanog završnog računa budžeta grada za 2017. godinu takođe će se naći pred odbornicima na narednoj skupštinskoj sednici. Nezavisna revizija je dala pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje;

Set finansijskih pitanja  zaokružiće informacija o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za prvih šest meseci ove godine.

Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Smedereva za period I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.459.827.971 dinara, odnosno 37,99%. Prihodi i primanja budžeta, sa prenetim sredstvima iz prethodne godine su ukupno 1.607.940.488 dinara, odnosno 40,82% planiranih sredstava po Odluci o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu.

Sednica Skupštine grada Smedereva zakazana je za utorak, 7. avgust 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!