Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija

BEOGRAD/SMEDEREVSKA PALANKA, 21. jul 2018 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao predstavnik Republike Srbije, nakon potpisivanja memoranduma nemačkom humanitarnom organizacijom ASB, napravilo je izbor 15 socijalno devastiranih opština koje će materijalno pomoći, a među njima je i Smederevska palanka. Zadatak svake od odabranih opština će biti da izloži po tri projekta pojedinačne vrednosti do 50.000 eVra sa relevantnim temama.

Memorandumom, koji su potpisali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i predsednik nemačke humanitarne organizacije ASB Knut Flekenštajn, uspostavljena je saradnja na projektu „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“.

Foto: minrzs.gov.rs

Skorašnji članci