Istekao rok za prijavljivanja programa u oblasti sporta za 2019.

SMEDEREVO, 1. jul 2018 – Istekao je rok za prijavljivanje sportskih organizacija za finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva u 2019. godini.

Kako se navodi u prethodno objavljenom obaveštenju iz Gradske uprave Smederevo, naredni korak je formiranje komisije, koja analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa.

Već 15. jula, Gradsko veće bi trebalo da da saglasnost na odluku Komisije. Zatim, 25. decembra, nakon donošenja odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu, Gradsko veće revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu za narednu godinu.

Na kraju čitavog procesa, Gradsko veće 30. decembra donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima.

Podsetimo, budžetom za 2018. godinu za ove namene bilo je opredeljeno 110 miliona dinara.

Skorašnji članci