Parkiranje jer nam se tako može i/ili za koga ne važi zakon

SMEDEREVO, 28. maj 2018 – Dok većina Smederevaca dva puta razmisli gde će i kako da parkira svoje automobile, i na mestima koja su za to predviđena, da slučajno ne zakače trotoar i tako prizovu pauka, ima ih koji se tim trivijalnostima ne opterećuju. Na primer predstavnici beogradskog Apelacionog suda koji su danas bili u smederevskom. Što bi narod rekao, ’ladno su parkirali neposredno ispred zgrade Suda, nasred trga, odabravši još i mesto na kome je baš ’lad, od drveta tu posađenog sa sasvim drugom namerom i namenom.

Građani, kojih na centralnom gradskom trgu ima uvek u značajnom broju, videvši da se automobili satima ne pomeraju, a pri tom ne znajući da je reč o vozilima Apelacionog suda, pozvali su komunalnu policiju. Treba li reći da se ni komunalna ni „obična“ policija ne pojaviše dok, u zlo doba, ovi ne završiše posao, sedoše u kola i odvezoše se. Kao da ništa nije bilo. A možda i nije? Ko zna bolje zakon od suda i sudija…

Skorašnji članci