Rast cene nafte “požuruje” korekciju cene grejanja

SMEDEREVO, 24. maj 2018 – Završene su sve analize prethodne grejne sezone, koja je započela nešto ranije, početkom oktobra 2017. godine, a završena takođe ranije, pre 15. aprila, zbog povoljnih vremenskih prilika. Ova sezona je sa stanovišta potrošnje bila povoljnija, izjavio je za Podunavlje.info Vladimir Kulagić, direktor JP Grejanje Smederevo.

„Uspeli smo da završimo sezonu sa potrošenih oko 3900 tona mazuta, za razliku od prethodne godine (4600 tona). Razlika u količini je evidentna, ali u finansijskom smislu je maltene nema. Razlog je trend rasta cene nafte na svetskom tržištu, samim tim i rast cene mazuta kod nas, u zemlji. Samo od završetka grejne sezone do danas, mazut je poskupeo za 13%. Ne znamo šta će se dogoditi do početka naredne grejne sezone, kolika će biti cena nafte i mazuta, ali moraćemo da reagujemo čim budemo imali prve pouzdane naznake i da razmatramo i najnepopularniju opciju, a to je korekcija cene grejanja. To je nedavni zaključak i Upravnog odbora Poslovnog udruženja Toplana Srbije“, rekao je Kulagić.

Programom poslovanja, a detaljnije Planom remontnih aktivnosti definisani su svi poslovi koji se moraju obaviti u periodu van grejne sezone.

“Završeno je već oko deset odsto planiranih remontnih aktivnosti i očekujem, što se funkcionalnosti i bezbednosti postrojenja tiče, da spremni dočekamo narednu grejnu sezonu. Trenutno radimo pripreme za zamenu prve deonice toplovoda u dužini od dvadesetak metara u KO ‘Parnjača’, ispred prodavnice ’Vir’ i pripremamo tender za sanaciju dela toplovoda u dvorištu kotlarnice ‘Beogradska banka’, iza zgrade ‘Komunalca’. Tu ćemo morati da zamenimo ukupno dva pravca po tridesetak metara. Svake godine to radimo i to daje dobre rezultate, ljudi su zadovoljniji posle intervencije. Baš pored zgrade Preduzeća u ulici Vuka Karadžića imali smo pozitivne reakcije stanara, jer je poboljšan kvalitet grejanja posle zamene toplovoda koji je bio u prilično lošem stanju”, naglasio je Kulagić.

ored zamene toplovoda, kada su investicije u pitanju, planirana je nabavka izmenjivača toplote, toplotnih cirkulacionih pumpi, kao i pregled ugrađene opreme za centralni nadzor i automatsko upravljanje (SCADA) u toplotnim podstanicama kotlarnica koje rade u indirektnom sistemu.

“Određene podstanice imaju ugrađenu opremu za automatiku staru više od osam godina. Planiramo sve da pregledamo i eventualno izvršimo korekcije i da pripremimo sve podstanice, a ima ih više od 80, za bezbedan, redovan i pouzdan rad od oktobra.”

Preduzeće je u obavezi da do kraja juna APR-u preda bilans uspeha i bilans stanja, sa mišljenjem eksternog revizora.

“Upravo ovih dana je eksterna revizija kod nas. Pregledaju našu dokumentaciju i očekujemo da u narednih desetak do petnaest dana dobijemo mišljenje koje će sa utvrđenim bilansima biti usvojeno na Nadzornom odboru i poslato, u skladu sa propisima, Agenciji za privredne registre.”

Sve je manji broj nesavesnih korisnika, navodi direktor i dodaje da je procenat naplate poslednjih nekoliko godina stabilizovan, čak možemo reći sa blagim trendom rasta.

“Zahvaljujući angažovanju izvršitelja, a pre toga i opomenama, koje sada naši korisnici ozbiljnije shvataju, a koje šaljemo pre utuženja, uspevamo da popravimo procenat naplate, koji se sada kreće između 85 i 90 odsto za prethodnu godinu, što je sasvim solidno, s obzirom na delatnost koju imamo i na finansijsku moć stanovništva. Važno da ljudi plaćaju svoje obaveze i u letnjim mesecima, jer je pred nama period vraćanja kredita koji smo podigli za nabavku mazuta tokom grejne sezone, a takođe i obaveze oko planiranih remontnih aktivnosti. Apelujem na korisnike da nastave sa ovim tempom plaćanja, a mi ćemo se potruditi da postrojenja pripremimo u potpunosti za predstojeću grejnu sezonu”, rekao je Kulagić.

Na pitanje kakav je odnos sa skupštinama stanara u svetlu novog Zakona o stanovanju, direktor je izrazio mišljenje da će Zakon biti od koristi svim komunalnim preduzećima.

“U poslednjih nekoliko nedelja počinju da se javljaju novi upravnici, ima i profesionalnih, koji moraju da opravdaju svoje postojanje i to što ih neko plaća. Ne očekujem čuda, samo dobru saradnju i pomoć, kako bi neke stvari, koje nisu rešene godinama, počeli da rešavamo. Jedan od zadataka upravnika je i taj da posreduje između preduzeća i same skupštine stanara, a u zajedničkom interesu je definisanje i uspešna realizacija svih dogovorenih aktivnosti u narednom periodu”, zaključio je Kulagić,

Direktor JP Grejanje, koje upravlja radom trinaest blokovskih kotlarnica u Smederevu, poručio je na kraju korisnicima usluga daljinskog grejanja da će, bez obzira na sve probleme koje je pomenuo, postrojenja biti spremna i da će naredna grejna sezona početi na vreme.

Skorašnji članci