Oglas za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

VELIKA PLANA, 10 maj 2018 – Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u Velikoj Plani raspisala je oglas za podnošenje zahteva na koji mogu da se jave socijalno ugrožene porodice i pojedinci koji imaju prebivalište na teritoriji ove opštine.

Korisnici socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima mogu da budu stambeno neobezbeđena lica, socijalno ugrožene porodice koje zbog hroničnih, fizičkih ili mentalnih bolesti ili invaliditeta člana porodice ne mogu da obezbede uslove za život, jednoroditeljske porodice i stara lica – samci i parovi, koji su sposobni da žive samostalno.

Zahtevi za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima sa pratećom dokumentacijom podnose se Centru za socijalni rad opštine Velika Plana od 10. do 24. maja u 15 časova.
Za sve bliže informacije zainteresovani mogu da se obrate Centru za socijalni rad opštine Velika Plana, Pionirska br. 1, ili na telefon 026/514-041.

Skorašnji članci