Akreditacija zdravstvenih ustanova

SD, SP, VP, 22. mart 2018 – U toku su pripreme za postupak reakreditacije Opšte bolnice “Sveti Luka” Smederevo. Poseta spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstenih ustanova Srbije (AZUS) planirana je u prvoj nedelji aprila.
Opšta bolnica “Sveti Luka” Smederevo u poslednje tri godine aktivno radi na implementaciji što viših standarda u zdravstvu. Nadamo se da ćemo ovom prilikom uspeti da se akreditujemo na duži vremenski period, čime ćemo dobiti novo, zvanično priznanje za naš uspešan i kvalitetan rad. Očekujemo da će time Opšta bolnica “Sveti Luka” Smederevo dobiti javno priznanje za dostignuća i napore koje ulaže u kvalitetne zdravstvene usluge. Za naše pacijente će primena akreditacionih standarda omogućiti bezbednost, transparentnost u odlučivanju i bolju informisanost”, navodi se u informaciji na Fejsbuk stranici ove zdravstvene ustanove.

Prema aktuelnoj evidenciji AZUS-a o izdatim sertifikatima o akreditaciji zdravstvenih ustanova, Dom zdravlja Smederevo bio je akreditovan na period od tri godine – od januara 2015. do januara 2018. godine, Dom zdravlja “Milan Đorđević” Velika Plana na tri godine od decembra 2011. do decembra 2014. godine, Dom zdravlja Smederevska Palanka na tri godine od novembra 2013. do novembra 2016. godine, Opšta bolnica “Stefan Visoki” Smederevska Palanka na godinu dana od decembra 2011. do decembra 2012. godine, Opšta bolnica “Sveti Luka” Smederevo na tri godine od marta 2015. do marta 2018. godine.

Kako se zdravstvena ustanova akredituje?

Iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), u izjavi za Podunavlje.info su podsetili da je akreditacija u Republici Srbiji na dobrovoljnoj bazi i kada zdravstvena ustanova podnese Zahtev za akreditaciju zvanično počinje postupak akreditacije.

“Sertifikat o stečenoj akreditaciji ustanova može da dobije na jednu, tri ili sedam godina i kalkulacija ocena kojom se određuje vremenski period trajanja sertifikata regulisan je Pravilnikom u članu 18.”

Ukratko, proces akreditacije u zdravstvenoj ustanovi, posle podnesenog zahteva, nastavlja se na način da AZUS vrši edukaciju u ustanovi da zaposleni samoocene sve kriterijume u okviru akreditacionih standarda koji se ocenjuju. U toku tog prosesa AZUS daje i savete i preporuke na koje načine je potrebno unaprediti pojedine oblasti u samoj ustanovi. AZUS nema status inspekcije, odnosno ne može da kazni ili da zabrani rad ustanove.

Kada se završi proces samoocenjivanja koji traje do 12 meseci, AZUS šalje tim za spoljašnje ocenjivanje u ustanovu koji realizuje spoljašnje ocenjivanje svih kriterijuma u različitim akreditacijskim oblastima. Tim za spoljašnje ocenjivanje AZUS-a čine edukovani ocenjivači koji se nalaze na zvaničnoj Listi spoljašnjih ocenjivača AZUS-a.

Na kraju, na osnovu obračuna svih ocena algoritamski se određuje period na koji ustanova dobija sertifikat i shodno tome AZUS izdaje ustanovi Rešenje i Sertifikat o stečenoj akreditaciji koji se objavljuje u Službenom glasniku RS.

Uvidom u evidencije AZUS-a o izdatim sertifikatima o akreditaciji zdravstvenih ustanova Srbije, od 26. aprila 2011. godine, kada je Agencija počela da vrši akreditaciju kao povereni posao državne uprave, zaključno sa 13. februarom 2018. godine, Agencija je izdala ukupno 205 sertifikata zdravstvenim ustanovama.

 

Skorašnji članci