Rast rečnog putničkog saobraćaja, rekordan pretovar robe

BEOGRAD, SMEDEREVO, 17. februar 2018 – Prema podacima Agencije za upravljanje lukama, putnički saobraćaj pokazao je u 2017. godini stabilan trend rasta – zabeleženo je 996 pristajanja kruzera i više od 130.000 iskrcanih putnika na putničkim pristaništima u Srbiji.

Jedan od zadataka Agencije je promocija i razvoj putničkog saobraćaja, pa su tako u prošloj godini otvorena pristaništa u Smederevu i Kladovu, a prvi kruzeri očekuju se na proleće. Početkom 2018. proglašeno je pristanište u Golupcu, jednoj od najatraktivnijih turističkih destinacija na Dunavu, pa će u narednom periodu biti raspisan i javni poziv za izbor operatera na tom pristaništu. Putnička pristaništa na istoku Srbije biće povezana na taj način, a uporedo sa privlačenjem kruzera Agencija će raditi na afirmaciji domaćeg, linijskog saobraćaja između ovih gradova. Prateći pokazatelje u oblasti kruzinga, možemo očekivati više od 1050 pristajanja u 2018. godini.

U odnosu na prošlu nautičku sezonu, broj pristajanja kruzera veći je za 4%, a broj putnika za gotovo 11%. Najviše pristajanja evidentirano je u Beogradu 539, dok su Novi Sad i Donji Milanovac ostvarili 333, odnosno 112 pristajanja.

Agencija za upravljanje lukama evidentirala je u 2017. godini čak 10,5 miliona tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji, što je najveća zabeležena količina do sada. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama i obustavi plovidbe koji su pratili sezonu, pretovar robe veći je za 16% u odnosu na 2016. godinu.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje jesu šljunak, pesak i kameni agregati koji zajedno čine 29% pretovara, a novina je veća količina ruda sa udelom od 17%, kao rezultat pojačane aktivnost luke u Smederevu. Nafta i naftni derivati ostali su na trećem mestu, i čine 16% ukupnog pretovara. Žitarice su, zbog suše koja je umanjila prinose i povećala cenu robe po toni, sa dosadašnjeg drugog, pale na četvrto mesto, i sada imaju 13% učešća u ukupnom pretovaru.

Saradnja sa resornim Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dosledna primena zakonske regulative i Akcionog plana razvoja vodnog saobraćaja Vlade Srbije, rezultirali su sa skoro 70% pretovarene robe u proglašenim lučkim područjima, dok je pre dve godine samo 40% tereta pretovareno u lučkim područjima. Plan je da se u narednom periodu sve lučke aktivnosti obavljaju u okviru proglašenih luka i pristaništa.

Ulaganjem u lučke infrastrukturne projekte i unapređenjem uslova za pretovar robe, Agencija za upravljanje lukama nastaviće da poboljšava uslove za efikasno kretanje robe u rečnom saobraćaju, kako bi luke u Srbiji postale važni multimodalni centri i saobraćajna čvorišta u ovom delu Evrope, što će svakako imati povoljan uticaj na privredni razvoj cele zemlje.

U okviru godišnjeg Biltena u kojem su predstavljeni ostvareni rezultati i razvojni planovi za 2018. godinu, tema broja je međunarodna saradnja, promocija putničkih pristaništa, analiza prometa robe i putnika, a posebna pažnja je posvećena najvažnijim infrastrukturnim projektima.

Na osnovu Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva,

saobraćaja i infrastrukture definisalo je tokom 2016. godine operativni plan za realizaciju najvažnijih strateških ciljeva, navodi Veljko Kovačević, v. d. pomoćnika ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastructure. On kaže da je, u tom smislu, utvrđena lista najvažnijih projekata i započet rad na obezbeđivanju tehničke dokumentacije i potrebnih sredstava za njihovu realizaciju. O tome koliko je promenjen pristup ovoj grani saobraćaja govori podatak da ukupna vrednost planiranih i realizovanih projekata u vodnom saobraćaju u periodu od 2004. do 2014. godine iznosi 18,5 miliona evra, dok ukupna vrednost projekata koji su započeti ili čija je realizacija planirana u periodu od 2014. do 2025. godine iznosi 247 miliona evra. Kovačević dodaje da je iz budžeta Ministarstva finansiran rad na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju Terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo, koja će biti završena do septembra 2018. godine. Takođe, prema njegovim rečima, podneta je aplikacija za WBIF investicioni grant u iznosu od 20 miliona evra za izgradnju lučke infrastrukture ovog terminala.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!